55 60 66 00 / info@hvaskaltil.no

Krisehåndtering – Hva gjør vi når det uønskete inntreffer?

 

Hva gjør vi når det uønskede skjer, og hva kan bedriften gjøre når den rammes?

En krise kan defineres på mange måter , og den kommer i mange utgaver. Det er vanskelig, enn si umulig å være forberedt på alt. Desto viktigere å ha en plan og en plattform for å håndtere en krise på best mulig måte.
Arbeidslivet har en rekke ordninger, lover og regler som skal forebygge og forhindre skader. HMS-rutiner. Internkontroll. Risikoanalyser. Håndtering av avviksmeldinger. Arbeidsmiljølov. Verneombud og AMU-utvalg. Stikkord er forebygging og tilrettelegging for å forhindre uønskede hendelser og unngå krisen.
Så vet vi dessverre at dette arbeidet noen ganger ikke strekker til. Ulykker skjer. Liv, helse og materielle verdier settes på spill. Mennesker rammes. Og dette må håndteres.
Hva Skal Til AS gir bedrifter og organisasjoner et verktøy til å håndtere krisen med.

Hva Skal Til AS tilbyr

Kartlegging av behov
En gjennomgang av eksisterende planverk i bedriften.
Er det godt nok? Dekker det eventuelle myndighetskrav og virksomhetens behov ved en krisesituasjon?
Er vi dimensjonert for det som kan skje? Finnes det risikoanalyser som danner grunnlag for beredskapen.
Personell og utstyr.
Utarbeidelse av beredskapsplan
Hvem har ansvar for hva? Handlingsrekkefølge og prioriteringer.
Hvordan sette og drifte en krisestab?
Operasjonell ledelse.
Planens tilgjengelighet når behovet er der.
Menneskehåndtering
Opplæring av de menneskelige ressursene.
Hvordan ta vare på ansatte og pårørende.
Hvordan utruste personell for de utfordringer og påkjenninger som følger av krisearbeid.
Hvordan følge opp i etterkant. Samlinger, samtaler og hjelp videre.
Hvordan foregår samarbeid med eksterne ressurser, og hva kan vi hente av hjelp. Politi, helsevesen osv.

Mediahåndtering og informasjon
Hva gjør vi når pressen ringer eller står på døren.
Hvem svarer -og hvordan svarer vi.
Viktigheten av og formen på informasjon internt og eksternt.

Kurs i krisehåndtering tilpasset bedriftens egenart og behov


Øvelser og testing av beredskapen

Veiledning og rådgiving
Problemstillingene er mange, og varierer utfra bedriftens størrelse, risikobilde og egenart. Felles for alle er at de menneskelige ressursene blir svært viktige, og personene som involveres I arbeidet er det viktigste verktøyet. En ressurs som må vedlikeholdes.
Hva Skal Til AS har knyttet til seg ressurspersoner med unik kompetanse og bakgrunn for å dekke de ulike felt. Felles for dem alle er at de har lang erfaring fra krisearbeid og oppbygging av beredsskapsarbeid fra sine arbeidsplasser, og kan på en særskilt måte overføre sine erfaringer til din bedrift eller organisasjon.
Dette er mennesker med operativ erfaring fra politiet, militæret, kirken og helsevesenet. Fra større bedrifter og konsern, inklusiv oljebransjen. Erfaring fra militære operasjoner i Norge og i utlandet.
Kunnskap om beredskapssystemet i Norge og samarbeidslinjer mellom næringslivet, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner.


Det er viktig å ha en plan

Enda viktigere er det at planlegging er en kontinuerlig prosess slik at beredsskapsplanen kan fungere optimalt, at den er tilpasset behovene og ressursene som til enhver tid finnes. Dermed kan planen bli et best mulig vektøy for dem som på kort varsel må i gang med å håndtere krisen.
Hva Skal Til AS har erfaringen, kunnskapen og menneskene dere trenger.
Ta kontakt med oss for en prat – så legger vi en plan sammen.
Thor Brekkeflat – Daglig leder Hva Skal Til AS